wan.wan.an

adv sangat lama: ia -- magaé ia bekerja sangat lama