wi.a.di

1. Ami sakit, sensara: dumadak tan mamanggih -- semoga tidak menemui seng sara

2. Ami sengketa: sampunang ngraosang kajelékan anak lian yén pirenga dados -- jangan membicarakan keburukan orang lain bila didengar dapat menimbulkan sengkta

Kata Turunan:

ma.wi.a.di

v bertengkar; bersengketa;

pa.wi.a.di

n pertengkaran; persengketaan