wi.a.din

1. p atau: ala -- ayu janten sami jagi kapanggih buruk atau baik pasti semua akan dijumpai (dialami)

2. p walaupun: -- padem titiang tan pacang surud walaupun mati saya tidak akan mundur