wi.jak.sa.ra

n huruf-huruf sakti yg mempunyai kekuatan gaib