1yung

a rusak; kacau: guminé -- dunia kacau

2yung, yung.ang

v buai-buaikan