dab.lek

1. Jw a bengkung; tuel; tusing dadi orahin; bengal: anak -- selalu bikin pusing jelema bengkung, setata ngaé pengeng;

2. Jw a pongah; tusing ngelah lek