da.da

n tangkah; dada: ia memukul --nya ia nigtig tangkahné;

Kata Turunan:

men.da.da

1. v nambakin aji tangkah;

2. v nglawan;

ber.da.da

v madada; matangkah;

ber.da.da-da.da.an

v majajal padu arep, besik lawan besik

Gabungan Kata:

da.da bidang

tangkah ibag;

da.da burung

seguk kedis;

da.da lapang
da.da lega
da.da manuk

seguk siap;