dar.ma.wi.sa.ta

n idk malali; idk maplesiran; idk malancaran Asi;

Kata Turunan:

ber.dar.ma.wi.sa.ta

v malali; maplesiran; malancaran: murid-murid akan ~ ke Danau Batur murid-muridé lakar malali ke Danu Batu