da.tang

v teka; rauh Asi;

Kata Turunan:

men.da.tang

v buin pidan;

men.da.tangi

v nekain; ngrauhin: polisi ~ toko yang dibobol maling polisiné nekain toko ané bongkar maling;

da.tang men.da.tangi

v saling tekain;

men.da.tang.kan

v nekaang: siapa yg ~ banyak tamu nyén ané nekaang tamiu liu;

pen.da.tang

n krama tamiu;

ber.da.tang.an

v teka ramé-ramé;

ke.da.tang.an

n idk rauh; sapengrauh Asi

Gabungan Kata:

da.tang bulan

letuh; sebel; mén;

da.tang hati

las pesan;