de.bar

v trugtug; ketug-ketug;

Kata Turunan:

men.de.bar.kan

v nrugtugang: cerita yang ~ hati satua ané nruntugang keneh;

ber.de.bar

v maketug-ketug;

de.bar.an

n trugtugan; kaketugan;

ber.de.bar-de.bar

v ketug-ketug