1de.mam

a panes; kebus; demam;

Gabungan Kata:

de.mam dingin

kebus dingin;

de.mam gigil

panes ngetor;

de.mam lapangan

nrutug makiré macentok;

de.mam panggung

nrugtug di arepan anak liu;

de.mam puyuh

nyaru-nyaru gelem;

de.mam selesma

pengeng paad

2de.mam

a buduh: mereka -- lagu-lagu dangdut ia buduh tekén gending dangdut