de.ngar

v dingeh; pireng Asi;

Kata Turunan:

men.de.ngar

v ningeh; mireng;

men.de.ngar.kan

v ningehang; mirengang;

pen.de.ngar

n pamiarsa: para ~ yang kami cintai para pamiarsa sané tresnain titiang;

pen.de.ngar.an

n kuping: ~ budeg kupingné bongol;

ter.de.ngar

v madingehan; kapireng: suaranya ~ sampai di sini munyiné madingehang kanti dini; suarané kapireng kantos iriki Asi

de.ngar.an

n sané kadingeh