1doi

cak pis: sekarang aku banyak punya -- jani tiang liu ngelah pis

2doi

cak n tunangan; gélan: –ku cantik sekali gélan tiangé jegég pesan