do.mot

a belog: anaknya sudah -- dan malas belajar pianakné suba belog tur males malajah