du.pak

n sepak;

Kata Turunan:

men.du.pak

v nyepak: -- bola dengan kaki kiri nyepak bal aji batis kebot