dwi.tung.gal

n dadua dadi abesik; dadua nanging matunggalan; dwitunggal