endut, endut-endut

v kebut-kebut (idk pabahan raré);

Kata Turunan:

en.dut-en.dut.an

v jedur-jedur; ketug-ketug (idk keneh)