eng.klek /éngklék/

Jw v néngkléng: karena tidak membuat PR, dia disuruh -- oleh gurunya di dalam kelas kerana tusing ngaé PR, ia tundéna néngkléng tekén guruné di tengah kelasé