1gang.gang

v dadang di duur apiné;

Kata Turunan:

meng.gang.gang

v nadang: ~ ikan supaya rasanya lebih enak nadang bé apang rasané lebih jaen;

ber.gang.gang

v madadang; ngidu: sambil ~ nasi masak sambilang ngidu nasiné lebeng

2gang.gang

v enggang; tusing atep

3gang.gang

n ganggeng; padang ané idup di batan yéhé