gan.jar

v upah;

Kata Turunan:

meng.gan.jar

1. v ngupahin;

2. v ngemaang ukuman;

meng.gan.jari

1. v ngupahin;

2. v ngemaang ukuman;

meng.gan.jar.kan

1. v ngemaang upah;

2. v ngukum;

gan.jar.an

1. n upah;

2. n ukuman