ga.ut.ga.pai

v ngasgas keras-keras; ngasgas sanget