ge.la.yut

v ayun; glayut; glanting;

Kata Turunan:

ber.ge.la.yut

v glayut-glayut; meayun-ayunan;

ber.gla.yut.an

v maglayutan