ge.ma.wan

1. a Sas cara bulan ngenah di selagan ambune;

2. a Sas ngambun gem.bak n jambot; gémbal