go.sok

v kosod; sangih;

Kata Turunan:

meng.go.sok

v ngosod; nyangih;

meng.go.sok-go.sok.an

v ngosod-ngosodang;

meng.go.sok.kan

v ngosodang; nyangihang;

peng.go.sok

1. n anak ané ngosodang;

2. panyangihan;

go.sok.an

n sesangihan;

ber.go.sok

v makosod; masangih;

ber.go.sok.kan

v makosodan