gum.buk

v ajum;

Kata Turunan:

meng.gum.buk

v ngajum