ilas, meng.i.las

Jk v nyekjek kanti nyag msl: jangan biarkan kambing itu ~ rumput yg baru saja ditanam da baanga kambing ento nyekjek kanti nyag padang ané mara katanam