ilat-ilat.an

n entikan ané tegehné kanti 27 m, mentik di tanah datar lan pagunungan, getah kulit bongkolné dadi anggo ubad busul (apang énggal ngencah); Ficus callosa