im.bau

v orahin;

Kata Turunan:

meng.im.bau

v ngorahin;

peng.im.bau.an

n idk ngorahin;

im.bau.an

n arah-arah;

ter.im.bau

v kajeritin