in.sek.ta.ri /inséktari/

n tongos miara utawi ngembangang sarwa gumatat-gumitit