in.ter.et.nik /interétnik/

a ubungan ngajak suku lén