ja.tah

n jatah; peduman;

Kata Turunan:

men.ja.tah

v ngmang jatah; ngedum;

men.ja.tahi

v nyatahin; ngedumin;

pen.ja.tah.an

v idk nyatah; idk ngedum