ja.wab

v sahut; saur Asi;

Kata Turunan:

men.ja.wab

v nyautin; nyaurin;

pen.ja.wab

n anak ané nyautin; jatma sané nyaur Asi;

ja.wab.an

n sesautan; sesauran;

ber.ja.wab

v masaut; nyaur