je.rih

n kenyel;

Kata Turunan:

men.je.rih.kan

v ngenyelin;

ber.je.rih

v mautsaha;

mem.per.je.rih.kan

v ngutsahayang;

ke.je.rih.an

n katuyuhan

Gabungan Kata:

je.rih payah

utsaha ulian tuyuh;