jong.kok

v jongkok;

Kata Turunan:

ber.jong.kok

v nyongkok;

ber.jong.kok-jong.kok

v jongkok-jongkok ngrendahang déwé