1jo.rok

v onjol;

Kata Turunan:

men.jo.rok

v ngonjol: tanah yg ~ ke laut tanah ané ngonjol ka pasih

men.jo.rok.kan

v ngonjolang

2jo.rok

1. a komel; resem;

2. a cabul;

Kata Turunan:

pen.jo.rok

1. n anak ané komel;

2. n anak ané cabul;

ke.jo.rok.an

n kakomelan; kareseman