jum.put

v jemak aji muncuk jriji; jumput;

Kata Turunan:

men.jum.put

v nyemak aji muncuk jriji; nyumput;

men.jum.puti

v nyemak saka bedik aji muncuk jriji; nyumputin;

se.jum.put

n ajumput