kar.bol

n karbol;

Kata Turunan:

me.ngar.bol

v ngarbolin