kar.ya

n gaé;

Kata Turunan:

me.ngar.ya.kan

v nadiang magaé;

pe.ngar.ya.an

n idk nadiang magaé;

ber.kar.ya

v magaé;

ke.kar.ya.an

n pagaén