1la.jak

n kain ané katenun aji benang utawi sutra;

Gabungan Kata:

la.jak benang

kain ané malakar aji benang;

la.jak sutra

kain ané malakar aji sutra

2la.jak

1. a énggal;

2. a lebihan (idk cara matingkah)