la.ku

1. n tingkah; idk nyalanang: -- nya sangat menjengkelkan tingkahné ngedegin basang;

2. a lais (idk barang dagangan); suba madep: dagangannya – sekali daganganné lais pesan;

3. a dadi anggo (idk pipis, karcis, msl); sah: uang kertas ini sudah tidak – pipis kertas ené suba tusing dadi anggo