li.mas

1. n takir malakar aji upih, don biu, msl, cara corong (bulat) anggo wadah yéh msl;

2. n ngrucut ka duur (idk raab wangunan, cara piramida);