pa.brik

n wangunan kalengkapin baan mesin tongos ngaé barang dagangan ané liu; pabrik: -- sepatu pabrik sepatu; -- semen pabrik semén;

Gabungan Kata:

pa.brik roti

pabrik tongos ngaé roti