pa.nas

1. a anget pesan, lawan dingin;

2. n tuh (unduk masa);

3. n baeng: sejak kemarin ia -- uli ibi ia baeng;

4. a marasa paek tekén api;

5. a upek;

6. a iri ati; sakit ati;

7. a genting;

Gabungan Kata:

pa.nas bara

1. panas cara baa;

pa.nas terik

panas pesan