pan.dan

1. n entik-entikan ané donné cara pita, warnané gadang wayah, kekeh cara don manas; pandan; Pandanus;

2. n don pandan;

Gabungan Kata:

pan.dan duri

pandan ané bibih tekén tundunné madui, biasané kaulat anggon tikeh, topong, msl; pandan madui;

pan.dan podak

pandan ané done mabo miik, biasané kaiis (karajang) alus anggon nyampur kembang rampé; pandan pudak; Pandanus tectorius;

pan.dan wangi

pandan ané donné mabo miik, biasané anggon pangrasa jaja, lengis bok, kembang rampé, msl; pandan arum