pang.gil, me.mang.gil

cak v nyeritin; ngaukin: dialah yg ~ aku tadi ia suba ané nyeritin tiang tuni; 2 cak ngadanin: Ibu ~ Adik si Boncel mémé ngadanin I adi I Boncél;

Kata Turunan:

me.mang.gil-mang.gil

v nyerit-nyeritin; makaukan;

pe.mang.gil

n anak ané nyeritin;

pe.mang.gil.an

n unduk nyeritin