pang.sit

n ajengan ané misi bé matektek, kakaput baan kulit ané malakar aji adonan tepung terigu, magoreng, utawi malablab; pangsit