pe.ga.wai

n anak ané magaé ajak pamerintah (perusahaan, msl); pagawé;

Gabungan Kata:

pe.ga.wai honorer

pagawé ané tondén mangkat dadi pagawé tetap utawi sabilang sasih nrima honorarium;

pe.ga.wai negeri

pagawé pamerintah ané matugas nglaksanayan administrasi pamerintahan nganut perundang-undangan ané katetapang;