pe.tik

v ngalap: musim -- bunga cengkeh masan ngalap cengkéh