pi.lah, me.mi.lah

v ngedum; misah; magi;

Kata Turunan:

ter.pi.lah

v medum; mabagi; mapisah