pin.cuk

n wadah (rujak, tipat cantok, msl) uli don biu maplékosan tur masemat; tékor